język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk włoskijęzyk francuskijęzyk rosyjskijęzyk ukraiński

Wirtualny spacer

Wirtualny spacer to nowoczesny sposób prezentowania obiektu, na który składa się seria zdjęć sferycznych umożliwiających obejrzenie pomieszczenia z każdej strony.
Tworzenie wirtualnych spacerów jest możliwe dzięki wykorzystaniu najnowszych kamer 360 oraz specjalistycznego oprogramowania.

Przykładowy wirtualny spacer

Estate dealer oferuje usługę stworzenia wirtualnego spaceru po twojej nieruchomości.